خانه / اخبار پزشکی / گام‌های سه‌گانه حمایت از زنان در برابر خشونت

گام‌های سه‌گانه حمایت از زنان در برابر خشونتسلامت نیوز-*مهدیس صادقی پویا: به نظر می رسد چندی است که جامعه ما که متهم به بی اهمیت بودن نسبت به مسائل اجتماعی درون خویش است؛ به طرق مختلف و در جهات متفاوت، در دنیای واقعی و یا مجازی، در بطن گروه های مختلف اجتماعی و حول محور موضوعات متنوع و بسیار بیشتر به نسبت قبل، شروع به گفت وگو، روایت و مباحثه در مورد این مسائل کرده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه روزان، این حساسیت را چه فعالان مدنی مختلف عرصه های اجتماعی به وجود آورده باشند یا ترکیبی از فعالیت های مختلف فرد و گروه، چه برخاسته از جامعه دانشگاهی، چه منتج از افزایش آگاهی فردی به واسطه گسترش رسانه ها و دسترسی به دنیای وسیع تر باشد؛ امروزه، اراده سیاسی را هرچند آهسته و محافظه کارانه، اما موظف به تأمل و پیگیری اراده و خواست بدنه اجتماعی پیرامون مبحث خشونت علیه زنان، به نمایندگی افراد و گروه های پیشرو کرده است. در سال های اخیر توجه افزون تر فعالان، دانشگاهیان و دغدغه مندان حوزه زنان به مقوله خشونت، صحبت بی وقفه درباره آن چه در محیط کار و در مباحث خشونت اقتصادی علیه زنان، چه در خیابان و تأکید بر حقوق برابر افراد در استفاده از فضای شهری، چه در خانه و مرتبط با خشونت خانواده علیه زن، موجب شده تا پژوهش ها، جلسات هم اندیشی و نشست های تخصصی بیشتر شکل گرفته و نتیجه آن، لوایحی پیشنهادی حول محور خشونت علیه زنان در جامعه ایران باشد که یا آماده تقدیم به قوه مقننه یا در حال بررسی در راستای اجرایی شدن هستند. این مطلب به بررسی اجمالی یکی از این لوایح که از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارائه شد و سپس برای بررسی به قوه قضائیه رسید و هم چنان در آن مرحله باقی مانده است، می پردازد. لایحه تأمین امنیت زنان چه حرف جدیدی دارد؟ همان طور که گفته شد این لایحه که “لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” نام دارد، توسط دست اندرکاران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پنج فصل تنظیم شده و پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی، جهت بررسی بیشتر به قوه قضائیه فرستاده شده است. لایحه ای که در دی ماه سال ۱۳۹۶، زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با مطلبی در روزنامه کیهان و با اشاره ای جنجال برانگیز به این لایحه، توجه ها را به آن معطوف کرد: به تعبیر خانم معاون رئیس جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست . اما این لایحه چیست و به چه عناوین و مسائلی درباره خشونت علیه زنان اشاره کرده و چه پیشنهادات و راهکارهایی را به منظور جلوگیری و مقابله با آن ساخته و پرداخته است؟ اهداف لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت همان طور که در متن لایحه آمده است، تقویت نهاد خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی در معرض خشونت و تأمین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن، اهدافی هستند که در این لایحه در نظر گرفته شده و توصیه های نویسندگان و پیشنهاددهندگان لایحه، حول محورشان شکل گرفته است. ناظران لایحه و جامعه ذی نفع آن چه کسانی هستند؟ جامعه ذی نفع این لایحه، زنان بالاتر از ۱۸ سال تمام و زنان متأهل کمتر از ۱۸ سال تمام به تقویم شمسی است؛ گروه دومی که توجه ها را به مسائلی چون ازدواج کودکان و فقدان تأیید و تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان جلب می کند. این لایحه را می توان لایحه ای بازدارنده، حامی و محافظ دانست که به انواع مختلف خشونت، چه خشونت جسمانی و خشونت جنسی، یا خشونت روانی و عاطفی و خشونت اقتصادی پرداخته که ذیل هر یک، آنان را به جزئیات بیش تر تقسیم بندی کرده است. از نقاط قوت این لایحه، دست کم در ایده پردازی و بُعد نظری، تشکیل کمیته ملی تأمین امنیت زنان است که بر اساس پیشنهاد نویسندگان لایحه، از افراد و گروه های سازمانی مختلف تشکیل شده؛ کمیته ای که در رأس آن وزیر کشور و در بدنه آن، متخصصانی از جامعه دانشگاهی، نهادهای وابسته به قوه قضائیه، وزارتخانه های مرتبط چون وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، نهادها و سازمان های فرهنگی، نمایندگان کلینیک ها و مؤسسات مددکاری اجتماعی و مهم تر از همه سازمان های مردم نهاد، با تأکید بر این که این بدنه بهتر است از زنان متخصص تشکیل شود، جای گرفته اند. سازوکارهای پیشنهادی لایحه برای تأمین امنیت زنان افزایش آگاهی جامعه نسبت به مسائل زنان پیرامون خشونت و انواع آن، ارائه سازوکارهای تسهیل اظهار شهادت توسط افراد ثالث نسبت به خشونت علیه زنان، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری مورد نیاز و افزایش کمی و کیفی نهادهای موظف و مسئول در این زمینه، حمایت از زنان آسیب دیده ـبزهکار یا بزه دیده- در راستای افزایش کیفیت زیست آنان از طریق تأسیس خانه های امن بر اساس استانداردهای لازم و مهارت آموزی و بازیابی این زنان، تشویق سازمان ها و نهادهای مرتبطی چون کانون های وکلا در حمایت از این لایحه به منظور پشتیبانی از حقوق زنان ذی نفع و غیره از تمهیداتی هستند که در بندهای مختلف این لایحه معرفی و تشریح کرده است. اگر بنا به اشاره به یکی از نقاط قوت برجسته این لایحه باشد، ماده ۲۷ این لایحه، نوین، بی سابقه و بسیار مفید به نظر می رسد: هر کس از ارتکاب جرائم موضوع این قانون علیه زنی در اماکن عمومی یا در وضعیت آسیب پذیری مطلع شود و با علم به این که وی امکان دسترسی و مراجعه به مراجع صالح را ندارد و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نمی شود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود . هرچند که می توان حول محور اجرایی بودن آن بسیار تأمل کرد. ابهام و محافظه کاری، نقاط ضعف لایحه اما با خوانش این لایحه که همچنان توسط قوه قضائیه در حال بررسی است و البته برخی عناوین و مباحث آن مانند جبران خسارت معنوی به سبب همپوشانی با قوانین موجود، مورد بحث قرار گرفته و حذف شده اند، می توان پی به کاستی هایی برد که البته دیری است صدای نقدهای فعالان این حوزه را نسبت به آن بلند کرده است. آنچه که هم چنان متن این لایحه را در برابر آمار بالای خشونت علیه زنان در گستره های مختلف اجتماعی، محافظه کارانه نشان می دهد و حدود و خطوط پررنگ و مشخصی برای مواجهه و مقابله با این خشونت ترسیم نمی کند. البته که این لایحه، بی پرواتر به ارائه تمهیدات و پیشنهاداتی درباره رویارویی با معضل خشونت علیه زنان پرداخته، اما وجود واژگان و اصطلاحاتی چون نامتعارف، مکرر، مداوم و از این دست در ترکیب هایی چون “کنترل نامتعارف اعمال و رفتار”، “تحت نظر گرفتن یا تعقیب مداوم”، “در معرض مناقشات مکرر قرار دادن” موجب می شود تا این نکته به ذهن خواننده متبادر شود که مرجع ذی صلاح برای تصمیم گیری درباره این که این عرف حد را چه کسی تعیین می کند، کیست؟ آیا استفاده عمدی از این پیشوندها و پسوندها، خود نوعی تعارف زدن بر سر این موضوع نبوده و آیا در تناقض با تعاریفی چون “هر آن چه موجب خدشه دار شدن کرامت انسانی زن شود، خشونت معنا می شود”، نیست و چگونه می توان خلأهای موجود را پر کرد؟ خلأهایی چون تهدیداتی که شاهدان را در معرض خطر قرار می دهد؛ شناسایی زنان تحت خشونتی که تهدید به خشونت بیشتر در صورت ابراز شرایط خود می شوند؛ مسائل و گره گاه های فقهی ای که پیرامون ولایت مردان بر زنان چه در جایگاه همسر و چه در جایگاه ولی (پدر یا جد پدری)، در مواردی چون اذن خروج از کشورِ زنان در دست مردان که مصداق بارز خشونت روانی، عاطفی و اقتصادی علیه زنان بوده و هم چنان در متن قوانین ایران جای خوش کرده اند؛ اما قابل انکار نیست که تأکید بر آنان، جایی برای تأکید بر مواد چنین لوایحی نمی گذارد و از این دست ریزه کاری هایی که این باور را تقویت می کند که چنین لوایحی همواره ظرفیت بسیار برای بررسی و کار تخصصی دارند و می باید با بهره گیری از دانش متخصصان و فعالان علوم اجتماعی به شناسایی آنان و با استفاده از تجربه حقوق دانان و دست اندرکاران قضائی به حل و فصل شان پرداخت تا قوانینی جامع تر به لحاظ موضوعی و همه گیرتر به لحاظ اقشار و گروه های ذی نفع تنظیم کرد. *پژوهشگر حوزه زنان و جنسیت


لینک منبع

درباره ی admin

همچنین ببینید

عوارض ناخوشایند مصرف بیش از حد آب لیمو

سلامت نیوز: در شرایطی که آبلیمو حاوی طیف گسترده ای از فواید سلامت است، مصرف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *